Basisschool De Stelling

“De Stelling” is een middelgrote openbare basisschool. Als enige school in het dorp Makkinga functioneren we als een dorpsschool. De school heeft een centrale plaats in het dorpsleven en vergroot de levensvatbaarheid van het dorp Makkinga. In dit kader streven we er naar alle kinderen, die de basisschoolleeftijd hebben, onze school te laten bezoeken, ongeacht levensvisie of levensovertuiging. Het uitgangspunt van de school is dat alle kinderen en ouders zich er thuis moeten voelen.
Het is de enige school in Makkinga, een dorp met een rijk verenigingsleven gelegen in Ooststellingwerf, een prachtig gebied in de Friese zuidoosthoek.

Kijk eens bij de website van OBS De Stelling.