Historie Makkinga

Makkinga (Stellingwerfs: Makkinge, Fries: Makkingea) is een van de 13 dorpen in de gemeente Ooststellingwerf, provincie Friesland en heeft ongeveer 1000 inwoners.

Alle contactgegevens van de Historische Vereniging, kijk bij verenigingen onder Dorpsleven

Makkinga is oorspronkelijk een streekdorp dat vanuit Oosterwolde in de 15e eeuw als agrarische ontginningsnederzetting is ontstaan. Het bestond aanvankelijk uit enkele agrarische streken. Er groeide geleidelijk een kom in de buurt van de hervormde kerk en om een brink met een waterpomp op het kruispunt van de wegen vanuit Oosterwolde, Oldeberkoop, Donkerbroek en Elsloo.

De laatmiddeleeuwse Lycklamastins die aan de noordoostzijde van deze kruising stond is in 1829 afgebroken. Het was de enige stins in de wijde omgeving en dat wijst erop dat Makkinga op een strategische plek lag of een zekere status had of beide. Het dorp is na Oldeberkoop en voor Oosterwolde van 1848 tot 1886 hoofdplaats van de grietenij en na 1851 hoofdplaats van de gemeente Ooststellingwerf geweest.

Voor de ontwikkeling van het dorp was het van belang dat in 1887 de Makkingaastervaart naar de gekanaliseerde Tsjonger werd gegraven en dat het in 1914 bovendien aan de tramlijn van Oosterwolde naar Steenwijk kwam te liggen. Aan de Wemeweg is in 1895 de zuivelfabriek gesticht, de Coöperatieve Melkerij `De Eendracht` die in 1908 op stoomkracht overging.

Korenmolen `De Weijert` werd in 1925 aan de Lyclamaweg herbouwd, na in Gorredijk (toen nog als houtzaagmolen) en Twijtel te hebben gedraaid. Naast de korenmolen bevindt zich tegenwoordig het museum voor oude handgereedschappen `Oold Ark`. Hier kan men een verzameling van gereedschappen bewonderen die in de periode 1850 – 1950 gebruikt werden bij het uitoefenen van voornamelijk beroepen uit de Stellingwerven.

Makkinga is het eerste dorp in Nederland wat zich `verkeersbordvrij` mocht noemen. Dit is te danken aan de inrichting volgens de `Shared Space`gedachte.

 Al veertig jaar wordt er elke laatste zaterdag van de maanden maart t/m oktober door het dorpsbelang m.b.v. vrijwilligers een grote openlucht rommelmarkt georganiseerd, beter bekend als de Vlomarkt.

Makkinga heeft een Historische Vereniging, deze vereniging heeft tot doel: “De historie van Makkinge en heur omgeving in de meerst roeme zin te achterhaelen, te verbreiden en te beweren, ter verroeming van et inzicht in de geschiedenis van Makkinge en omgeving”

Alle (contact) gegevens van de Historische Vereniging, kijk bij verenigingen onder dorpsleven.