Verenigingen in Makkinga

Verenigingen

Makkinga staat bekend om haar rijke verenigingsleven. Voor iedereen is er wel wat doen.
Hieronder vindt u de contactinformatie van alle verenigingen. Natuurlijk kan het zo zijn dat onderstaande opsomming (nog) niet volledig is. Mocht u over de benodigde informatie beschikken, dan stellen wij het zeer op prijs als u ons dat laat weten d.m.v. het contactformulier onder Contact.

De verenigingen in Makkinga:

ANBO voor 50-plussers

De ANBO afdeling Makkinga is een springlevende afdeling met een zeventigtal leden.
Wij organiseren gedurende de herfst- en wintermaanden een aantal activiteiten, die plaatsvinden in het Dorpshuis aan de Oosterhuisweg in Makkinga. Deze bijeenkomsten zijn altijd heel gezellig en vaak ook leerzaam. Om de kosten van deze middagen hoeft u het niet te laten want meestal wordt er alleen een kleine bijdrage gevraagd voor de koffie/thee. In de dorpskrant “De Kermobri” staan de aankondigingen van onze activiteiten. Wordt lid! Voor inlichtingen en aanmelding kunt u contact opnemen met Informatie ANBO landelijk: www.anbo.nl

E-mail afd. Makkinga: zoelen@ziggo.nl en/of afd.makkinga@anbo.nl

 

Vrouwen van Makkinga

Voorzitter is Ietje Zwaga  0516-441359
mailadres: vrouwenvanmakkinga@gmail.com

Crescendo Makkinga

Crescendo Makkinga is een fanfareorkest en opgericht in 1919. In 2009 heeft zij haar 90-jarig bestaan gevierd met een mooi jubileumconcert. Sinds 1997 staat het orkest onder leiding van Rolf Dekker.
Op www.crescendo-makkinga.nl vindt u alle nieuws en activiteiten en ook de contactinformatie als u lid of donateur van dit mooie fanfareorkest wilt worden.

Dartclub Makkinga

Contact: Appie vd Broek,
Tel: 0516-441770

Energiecoöperatie `De Eendracht`

Hoofddoelstelling van de Energiecoöperatie is om leden woonachtig in Makkinga e.o. te voorzien van duurzaam opgewekte stroom en CO2 gecompenseerd gas (dus “groene” energie) tegen aantrekkelijke tarieven.  Daarnaast heeft de Coöperatie als doel de productie van duurzame energie in Makkinga e.o. te stimuleren.
De energiecooperatie de Eendracht heeft haar werkgebied vergroot tot heel de gemeente Ooststellingwerf.
Meer informatie: www.eendrachtmakkinga.nl

Historische Vereniging Makkinga

De Historische Verening Makkinge perbeert de meer en minder resente geschiedenis van et mooie dörp en zien omgeving levend te holen veur heur inwoners en leden. Dat dot ze deur een aksent te leggen op aktiviteiten en archiefbeheer naost et vaasteleggen van gebeurtenissen en verhaelen. De doelstelling van de Verening is volgens statuten:

De historie van Makkinge en heur omgeving in de meerst roeme zin te achterhaelen, te verbreiden en te beweren, ter verroeming van et inzicht in de geschiedenis van Makkinge en omgeving. De voertael zal, waor meugelik, et Stellingwarfs wezen.

Infermaosie HvM: www.historiemakkinga.nl
Kontaktgegevens:
Algemeen: info@historiemakkinga.nl
Archief: archief@historiemakkinga.nl
Veur kontaktadres siktaoris kiek op www.historiemakkinga.nl
Bestellen uutgiften, DVD`s: dit gaot et beste via www.historiemakkinga.nl/bestellen
Daor vien ie ok infermoaisie over de uutgiften (boeken, DVD`s).

H.S.V. De Tjonger

Sportvisclub. Voor wedstrijddata en stekken, contact:
vz. Auke Wesstra tel: 0516-422132
pm. Niels de Jong tel: 0516-441588
secr. Harry Lafleur tel: 0516-441746

Jeugdcentrum `t Haventje

Jongerenwerk
Oosterhuisweg 3 Makkinga
Telefoon: 0516-441481
haventje@scala-welzijn.nl
www.scala-welzijn.nl

MCO Prikkedam

Motorcrosscircuit ´De Prikkedam´ werd in 1946 opgericht en is een van de weinige overgebleven crossterreinen in het noorden. Wilt u meer weten over de MCO en alle activiteiten waar zij zich mee bezig houden, klik dan op www.prikkedam.nl   Het laatste nieuws over de MCO vindt je op hun facebook pagina.

Sportclub Makkinga

Op de website van Sportclub Makkinga kunt alles vinden over de voetbalteams.
Uitslagen, standen, verslagen, foto`s, etc. Kijk snel voor het laatste nieuws!
www.sc-makkinga.nl 

Supportersvereniging Sportclub Makkinga

Contact: Mevr. Aafje Bijstra, tel: 0516-441724

Stichting Lokaal Ideaal Makkinga (SLIM)

Missie: teneinde maatschappelijke antwoorden te vinden op de effecten van de wereldwijde transitievraagstukken, waaraan ook zuidoost Fryslân niet ontkomt, richtten enkele Makkingasters de Stichting Lokaal Ideaal Makkinga op. SLIM meldt in haar statuten dat “zij zich tot doel stelt om het transitieproces in de breedste zin en uitgesproken bottom-up op gang te brengen, te voeden en uit te dragen”.
Op de website van SLIM kunt u alle informatie vinden over de verschillende initiatieven.

Toneelvereniging Rederijkerskamer “’t Ontluikende Bloempje”

Toneelvereniging ’t Ontluikende Bloempje is in 1878 opgericht en hiermee één van de oudste verenigingen van ons dorp. Het 125 jarig bestaan is groots gevierd met een openluchtspel, dit in samenwerking met de IJsclub. Het is een levendige vereniging die ieder jaar het eerste weekend van maart de jaarlijkse uitvoeringen heeft met een avondvullend stuk. Daarnaast probeert men ieder jaar een eenakter in te studeren. Voor het grote stuk beginnen in oktober de repetities. Eerst één avond per week op de dinsdagavond en de laatste maanden ook op de donderdagavond. Lijkt het u leuk om ook met toneel bezig te zijn, dit kan zijn zelf spelen, maar ook decor bouwen, kleding verzorgen, grimeren, souffleren enz enz…. kom dan eens een keer kijken op een repetitieavond of neem contact op met één van de bestuursleden. Voor slechts 5 euro kunt u donateur worden van onze vereniging.
Elk jaar in het tweede weekend van maart houden we samen met de ijsclub een potgrondactie om de kas te spekken.

Voorzitter Auke Jan Veenstra 06-51019829
Secretaris Henk Heeroma 06-41900406
Penningmeester Wiepie van der Zijl 06-83522405

V.C.M.

Volleybal Club Makkinga. VCM is een kleine volleybal vereniging, waar gezelligheid en sportiviteit voorop staat.                                                                                             Voor meer informatie check Volleybal Club Makkinga op facebook of stuur een email naar volleybalclubmakkinga@gmail.com 

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer “ Makkinga

* Verzorgt begrafenissen en crematies.
* Bode: mevr. Erna Jansen uit De Veenhoop, tel: 06-30389594

De uitvaartvereniging regelt de noodzakelijke formaliteiten, assisteert bij rouwdiensten, begrafenisplechtigheden en crematies. Persoonlijke wensen worden gerespecteerd. De vereniging is geen commerciële instelling of onderneming, dus verzorging van begrafenissen en crematies geschieden zonder winstoogmerk. 
U kunt lid worden van onze vereniging. De contributie bedraagt € 14,00 per jaar per persoon vanaf 18 jaar.
Wanneer de ouders lid zijn, betalen de kinderen tot hun 18 jaar geen contributie, 
Zij moeten wel als lid worden aangemeld!
Inlichtingen: Mevr. A. Sloot – van der Boer, tel: 0516-441399 of email: a.vandeboer@hetnet.nl 
Inlichtingen over de begraafplaats: Hotze Punter tel.0516-441365

IJsclub Makkinga

De IJsclub Makkinga is opgericht op 1 februari 1879. In de originele statuten staat o.a. het volgende vermeld:
“In de societeitsvergadering van zaterdag den 1 February 1879 ten huize van Jan Johannes Schurer Logementhouder te Makkinga werd door eenige leden gesproken over de oprichting van een “ijsclub” hetgeen bijval vondt bij de aanwezige leden.”
De ijsbaan is gelegen aan de Bercoperweg/Meulebosweg net buiten de bebouwde kom.
Voor de actuele berichtgeving van de IJsclub zie onze facebookpagina
Contact: ijsclubmakkinga@hotmail.com 

Zangkoor De Vriendschap Makkinga

De Vriendschap is een enthousiast en gezellig vrouwenkoor. Men heeft een uitgebreid, gevarieerd repertoire van vrolijke liedjes met mooie teksten. De wekelijkse oefenavond is op dinsdag van 19.30–21.30 uur in het Dorpshuis in Makkinga. Bent u iemand die graag zingt? Dan zou het koor iets voor u kunnen zijn, u kunt vrijblijvend een repetitieavond meemaken.
Voor informatie: voorzitter mevr. Aafje Sloot, tel: 0516-441399