Dorpskrant de Kermobri

De Kermobri is de dorpskrant van Makkinga. De naam Kermobri is een afkorting van Kerk Molen en Brink.
Elke 2 weken wordt deze krant door een team van vrijwilligers gemaakt en rondgebracht.

Aanleveren kopij
Voor het aanleveren van kopij: kermobri@makkinga.org

Inlichtingen
Voor inlichtingen kunt u terecht bij: A. Bijstra Oosterhuisweg 26 8423 VK Makkinga, tel: 0516-441259