Dorpsbelang voor alle bewoners

Dorpsbelang Makkinga is een vereniging die de inwoners van Makkinga vertegenwoordigt. Dorpsbelang Makkinga is aanspreekpunt voor alle bewoners. Wij gaan namens u in gesprek met instanties en overheden, met als doel de leefbaarheid van het dorp te verbeteren.

Wat doen wij voor u:

Wij behartigen de belangen van het dorp en we vertegenwoordigen het dorp bij regionaal overleg. Wij verlenen zo nodig financiële steun aan plaatselijke projecten en activiteiten. Wij staan open voor uw ideeën en opmerkingen.

Waar houden wij ons mee bezig:

• Het bestemmingsplan van het dorp
• Ontwikkeling van een toekomstvisie voor Makkinga
• De organisatie van de Vlomarkt

Aanvragen financiële bijdrage:

U kunt een financiële bijdrage aanvragen bij het Dorpsbelang. U kunt dat doen door dit formulier volledig in te vullen en te verzenden naar het Dorpsbelang. Uw aanvraag wordt bekeken en al dan niet goedgekeurd.

Dorpsvlaggen te koop:
De dorpsvlaggen zijn te koop voor €15,- per stuk en verkrijgbaar bij dhr. J. Visser, info@dorpmakkinga.nl 

Bestuur Dorpsbelang Makkinga:

Lammie Kragt, voorzitter

Jan Visser, penningmeester, vlomarkt

Reny Driessens, secretariaat

Anneke Koopstra, bloembakken, contacten buitendienst gemeente, verkeer

Jan Zwaga, vlomarkt, hertenkamp

Anouska Harms, ledenadministratie, beheerder website

Sandra Smink, vice voorzitter

Arno Otten, dr. Poolbos, oud papier

 

Link naar jaarverslag 2023 van het Dorpsbelang

Link naar jaarverslag 2022 van het Dorpsbelang

Link naar jaarverslag 2019 van het Dorpsbelang

Link naar jaarverslag 2018 van het Dorpsbelang

Link naar jaarverslag 2017 van het Dorpsbelang

Link naar jaarverslag 2016 van het Dorpsbelang

Link naar jaarverslag 2015 van het Dorpsbelang

Link naar jaarverslag 2014 van het Dorpsbelang

Wilt u ons helpen? Word lid!

Als wij onze krachten bundelen, dan kunnen veel ideeën werkelijkheid worden.
Bent u nog geen lid, meldt u zich dan aan bij info@dorpmakkinga.nl.

 

Heeft u vragen, opmerkingen of belangstelling, laat het ons weten: info@dorpmakkinga.nl.