Historie Dorpshuis

Het dorpshuis in Makkinga droeg de naam ” ’t Trefpuntien”. Het eerste en oudste deel van het huidige dorpshuis is geopend op 28 september 1960. Met gebundelde krachten uit het lokale verenigingsleven is het dorpshuiscomplex in 1987 uitgebreid met een kantine.. Ook is de keuken uitgebreid en verplaatst. In 1994 is met ondersteuning van Dorpsbelang Makkinga het aanpandige Groene Kruisgebouw aangekocht. Dit deel van het dorpshuis werd gebruikt door de peuterspeelzaal en doet daarnaast dienst als aula. Het totale gebouwencomplex is gelegen aan de Oosterhuisweg 3 te Makkinga.

Nieuw:  Het Dorpshuis is opnieuw verbouwd en heet nu “Grietenijhus”. De peuterspeelzaal is verplaatst naar de basisschool. Kijk op hun website voor alle informatie.

De website van het Dorpshuis is te zien via deze link.