De Eendracht – Ooststellingwerf

De energiecoöperatie De Eendracht is de lokale energiecoöperatie voor Ooststellingwerf. Via De Eendracht kunt u energie, stroom en gas, afnemen bij de energiebedrijven Noordelijk Lokaal Duurzaam of Greenchoice. Daarmee wordt u automatisch en gratis lid van De Eendracht. De Eendracht is een coöperatie. Dat wil zeggen dat de leden eigenaar zijn van De Eendracht. Het bestuur, bestaande uit vrijwilligers,  voert het beleid uit. Al het geld wat De Eendracht ontvangt wordt besteed aan haar doel. Het bestuur krijgt zelf geen vergoeding.

Ons doel is om de energieomslag van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen te  stimuleren en de leefbaarheid van onze gemeente Ooststellingwerf te verbeteren.

Dit doen we onder andere door duurzame energie lokaal op te wekken; door leden of samen in de coöperatie. Ook  geven we voorlichting en adviezen hierover en functioneren we als wederverkoper van echt groene energie. Door lid te worden krijgt De Eendracht een vergoeding van de energieleverancier en stroomt er dus een deel van het geld van je energierekening weer terug naar De Eendracht en dus onze regio. Dat kunnen we vervolgens weer lokaal besteden aan ons doel. We kunnen zodoende onze projecten financieren maar we ondersteunen ook bijvoorbeeld het verenigingsleven in de dorpen van de gemeente Ooststellingwerf.

Leden helpen onze doelen te verwezenlijken en bepalen mede de bestemming van onze middelen. Een lidmaatschap kost niets, wel verwachten we dat je klant bent, of dat je dat binnen anderhalf jaar wordt (zodra je huidige contract afloopt) van een van onze leveranciers: Greenchoice www.greenchoice.nl/eendracht  of NLD energie www.noordelijklokaalduurzaam.nl/de-eendracht-ooststellingwerf

 Aanmelden als lid kan via de website www.eendracht-ooststellingwerf.nl

Volg ons ook op facebook en twitter.