Wethouder Esther Verhagen heeft op zaterdag 19 juni jl. het nieuwe kunstwerk onthuld.

Het monument is gemaakt voor de oude zuivelfabriek die op deze plaats stond vroeger. Het kunstwerk is gemaakt door Peter Hiemstra uit Oldeberkoop. Gelukkig was het mooi weer tijdens de onthulling en zodoende trok dit moment de nodige aandacht van belangstellenden.

Hieronder 2 foto’s.