Op vrijdag 16 juni hebben we onze nieuwe burgemeester, Jack Werkman, mogen ontvangen in Makkinga. We hadden een mooie rondleiding voor hem samengesteld door het dorp. We zijn begonnen in het dorpshuis Grietenijhûs, daarna hebben we een bezoek gebracht aan de basisschool De Stelling en als afsluiter hebben we een bezoek gebracht aan de molen De Weyert en museum Oold Ark. Namens het Dorpsbelang heeft de burgemeester een molenpakket aangeboden gekregen.

Het was een geslaagde ochtend waarbij de burgemeester een mooie indruk van ons dorp heeft gekregen.