Beste dorpsgenoten,
Deze vonden we in het weekblad ‘de Libelle’