Glasvezel in het buiten gebied!
Internet speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven, denk bijvoorbeeld aan informatie uitwisseling tussen bedrijven maar ook aan online onderwijs, informatie van overheid, winkelen, films kijken, muziek luisteren, en of bellen via de digitale snelweg.
Ook voor u is het  nu of in de nabije toekomst  interessant om een goede internet aansluiting te hebben. We zien nu al dat er bij verkoop van woningen er veel gevraagd wordt naar de mogelijkheden van snel internet.
Helaas is een goede internet verbinding voor iedereen in deze gemeente niet vanzelfsprekend. Mede door de privatisering van de grote telefoon maatschappijen voelen zowel overheid als de kabel en telefoon maatschappijen zich niet verantwoordelijk voor goed internet in de zogenaamde onrendabele buitengebieden. Dorpsbelang zet zich samen met andere dorpen binnen de gemeente in, om ook de buitengebieden van  snel internet te voorzien.

Om in de toekomst zeker van een goede internet verbinding te zijn, is het van belang dat elk huisadres zich aanmeld op www.frieslandopglas.nl  Want alleen bij een belangstelling van meer dan 70% aangemelde huisadressen   is er een reële kans dat er op “korte” termijn een offerte gemaakt wordt met daarin de mogelijkheden van snel internet voor het buitengebied en of het kan worden aangelegd voor een nette abonnementsprijs!!
Meld u dus aan op www.frieslandopglas.nl  Het verplicht u tot niets maar het brengt de digitale toekomst wel een stapje dichterbij!!
.
.
20 november 2015 – Bron via Breedbandfriesland.nl
Gedeputeerde: realiteit van de praktijk begonnen

In: Buitengebied, Breedbandfonds, Informatiebijeenkomst, Initiatieven
Op dinsdag 17 november vond in het Provinciehuis te Leeuwarden een bijeenkomst plaats voor Friese glasvezel burgerinitiatieven. Hier volgt een verslag van de bijeenkomst en een selectie uit de vragen die gesteld zijn. De presentaties van Roelof de Boer, Anne Glasbergen (Brekkenpolder) en Pieter Hessels (Glasvezel in de Oosthoek) zijn hier te downloaden.
De Friese aanpak van breedband in het buitengebied is ook buiten de provinciegrenzen niet onopgemerkt gebleven. Naast vertegenwoordigers van tientallen breedbandinitiatieven en Plaatselijke Belangen wist zelfs een afvaardiging van de Drentse politiek de weg naar het Provinciehuis in Leeuwarden te vinden. In haar betoog belichtte de gedeputeerde de ‘breedbanduitdaging’ vanuit het perspectief van zowel de Europese politiek en de Rijksoverheid als provincies en gemeenten. In een korte terugblik gaf zij aan waarom de Provincie Fryslân zich de breedbandproblematiek heeft aangetrokken en hoe de Friese Statenvergadering unaniem had ingestemd met haar voorstel om €60 miljoen te steken in een Breedbandfonds voor de witte gebieden.   Lees het gehele stuk hier.
Tevens te openen als PDF