Deze handreiking is geschreven naar aanleiding van de ervaringen die zijn opgedaan bij het opzetten van WhatsApp groepen in wijken.
Van tevoren was al duidelijk dat deze groepen een burgerinitiatief zijn en moeten blijven. Echter, omdat wij als politie met meldingen vanuit de WhatsApp groepen te maken krijgen, hebben wij wel gemeend dat we een werkwijze binnen de WhatsApp groepen moesten ontwikkelen, zodat de meldingen binnen de processen van de politie passen.
Communicatie binnen de WhatsApp groepen: Omdat het een burgerinitiatief is waarbij de politie met raad en daad adviseert, moeten de WhatsApp groepen ook zelfcorrigerend zijn. Om te voorkomen dat leden app moe worden zijn de 9 gedragsregels opgesteld. Er wordt vooral op gestuurd dat er alleen gereageerd wordt bij heterdaad situaties, waar je normaal 112 voor zou bellen.

Schematische indeling WhatsApp groepen: Uit de ervaringen is gebleken dat een wijk WhatsApp groep als volgt ingedeeld is:
Wijkgroep: De wijkgroep bestaat uit alle leden van de wijk. Een WhatsAppgroep bestaat maximaal uit 50 leden.
Sub regiegroep: Vanuit de wijkgroep zitten 3 a 4 personen in de sub regiegroep. Mocht de wijkgroep groter worden dan 50 personen worden dan wordt er een nieuwe wijkgroep aangemaakt. De 3 a 4 personen van de sub regiegroep zitten óók in die wijkgroep.
Hoofdregiegroep: De leden van de subregiegroep zitten ook in de hoofdregiegroep.
Bij meerdere wijken kunnen de leden van de sub-/hoofdregiegroep berichten door Appen vanuit hun eigen wijk, via de hoofdregiegroep, naar andere wijk. Dit is belangrijk als een persoon of voertuig waarover geAppt wordt zich beweegt van de ene naar de andere wijk. Theoretisch zou een voertuig of persoon door heel Makkinga, via de WhatsApp, gevolgd kunnen worden.
Wat is een verdachte situatie, wanneer bel ik 112. SAAR (Signaleren, Alarmeren (112 bellen), Appen en Reageren). Moet / mag ik iemand aanspreken en zo ja hoe doe ik dat (het klantvriendelijke gesprek).
Mocht u de keuze voor een buurt WhatsApp maken, probeer hem dan als agendapunt in te passen bij een buurtbijeenkomst. Het uitnodigen van de WhatsApp groepsleden kan via de mail, die hebben ze opgegeven. Stuur wel alles in BCC zodat men niet elkaars mailadres ziet. Mocht u al zover zijn dat alle leden ingedeeld zijn, dan zou dit ook via een App kunnen. Echter, omdat we strak in de gedragsregels zitten negeren wij bij zo’n uitnodiging als eerste de gedragsregels. U zult dit ongetwijfeld terug krijgen tijdens de bijeenkomst.

Deelnemersvoorwaarden/spelregels WhatsApp:
1.Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
2.Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in Makkinga.
3.WhatsApp is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.
4.Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting: S = Signaleer A = Alarmeer 112  A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen (alleen actuele meldingen, inbraken en poging inbraken waarbij geen dader(s) in beeld zijn, horen niet thuis in de Whatsapp groep) R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. De bedoelingen is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren  (“ zaak stuk te maken”).  Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.
5.Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112 meldingen.
6.Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
7.Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.
8.Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
9.Gebruik deze WhatsApp groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten.

De wijkagent, Filip Bahlmann.