Een betaalbaar huis voor jongeren zodat ze in eigen dorp kunnen wonen. Dat is het doel van de actie ‘Blijf hier wonen’.
In Makkinga is een werkgroep gestart om dit concept verder uit te werken. ,,Jongeren gaan allemaal studeren in de stad. Als ze klaar zijn, blijven ze allemaal op hun studentenkamer zitten. Ze hebben namelijk geen geld om een huis te kopen’’, vertelt initiatiefnemer Kees Gorter. Daarom is dit concept bedacht: jongeren kunnen een klein huis kopen in het dorp waar ze zijn opgegroeid.
,,Doordat het kleine energieneutrale woningen zijn, is het niet duur en kan er ook nog gespaard worden voor een volgende stap.’’ Het is niet de bedoeling dat de jongeren hun hele leven in deze huizen blijven wonen. Door de bouwstop mogen alleen tijdelijke woningen gebouwd worden.
,,Wij hebben in Makkinga nog een huisartsenpraktijk en een basisschool, maar over winkels praten we al niet meer. Als dat zo doorgaat, blijven er in het dorp geen voorzieningen over. Dat willen wij met dit plan voorkomen’’, vertelt de iniatiefnemer.
Deelauto’s bij nieuwe woningen
,,Wij hebben in Makkinga nog een huisartsenpraktijk en een basisschool, maar over winkels praten we al niet meer. Als dat zo doorgaat, blijven er in het dorp geen voorzieningen over. Dat willen wij met dit plan voorkomen’’, vertelt de iniatiefnemer.
Om jongeren in het dorp te houden is verder een betere bereikbaarheid nodig. ,,Veel jongeren werken in de steden en daarom is het belangrijk dat ze er snel kunnen komen. Anders willen ze niet in de dorpen wonen.’’
Dat kan volgens Gorter met snellere busroutes, maar ook door deelauto’s bij de nieuwe woningen beschikbaar te stellen. ,,Dan kunnen jongeren de auto reserveren als ze ergens naartoe moeten.’’
In de werkgroep zitten zes jongeren, van wie Alana Wijnsma (22) er een is. ,,We doen nu een haalbaarheidsonderzoek in Makkinga om te kijken of er animo voor dit plan is. De eerste geluiden vanuit het dorp zijn heel positief. Het doel is echt om jongeren in het dorp te houden en niet om jongeren uit andere dorpen aan te trekken. Als er in een andere plek ook veel jongeren een woning zoeken, kan het project ook daar gestart worden.’’
De gemeente moet nog akkoord gaan met dit plan.

Bron: Leeuwarder Courant