JAARVERSLAG 2015 dorpsbelang Makkinga 12 maart 2015 – 17 maart 2016
Het bestuur bestond uit de volgende leden:
Kees Gorter, voorzitter
Hotze Punter, penningmeester, ledenadministratie, vlomarkt
Lammie Kragt, beheerder website
Chris van Haarlem, vice voorzitter, vlomarkt, WTO
Anneke Kromkamp, lid
Reny Driessens, secretariaat, vlomarkt

Het afgelopen jaar hebben we 11 keer als bestuur vergaderd.
Punten die aan de orde kwamen zijn o.a. geweest:
Stand van zaken website

Organisatie Vlomarkt (dit jaar hebben we 9 keer een markt georganiseerd, helaas heeft het weer niet altijd mee gezeten, zodat er soms lege plekken ontstonden. Dit is besproken op de vrijwilligersavond en wordt aangepast. Ook onze telefonische bereikbaarheid wordt verbeterd en we krijgen nieuwe visite kaartjes.

Het reglement is opgefrist en zal onder de standhouders verspreid worden en komt op de site te staan)

Belijning en bermverharding

Glasvezel (de gemeente pikt dit eindelijk op!)

Periodiek Nieuws Kermobri o.a. stukjes over hondenpoep,glasvezel,ledenwerving, oproep aan verenigingen om een stukje aan te leveren voor onze website.

Bloembakken (gaan er dit jaar tip top uitzien)

Hertenkamp (diverse malen overleg geweest met buurtvereniging Bakkerskamp en Ceresstraat)

Sluitingstijd evenementen, o.a. tentfeest Makkinga, overleg met MOP en in juni 2015 is er door ons een brief gestuurd naar B en W, gemeenteraad en de diverse fracties met vragen en opmerkingen over onduidelijkheden gang van zaken sluitingstijden evenementen. 15 maart jl. is dit punt behandeld in de raadsvergadering.

Prikkedam (hebben we gevolgd en respect getoond voor de verschillende meningen)

Regio overleg MOLEN en OPO overleg, aan de orde zijn o.a. geweest: krimp in relatie tot woonvisie, besteding eenmalige precariogelden, inzet caparisuren, visie sportaccommodaties 2015-2030, Stand van zaken gebiedsteams. Sluitingstijden evenementen. Plantsoen onderhoud en onkruid op stoepen en wegen. Belijning en Bermverharding.

Overleg met onze dorpen coördinator Marten Tel. Aan de orde zijn geweest: Financiële steun borden buurtpreventie App. (Gemeente heeft inmiddels aangegeven hier aan mee te willen werken)

Vluchtelingenbeleid (Gemeente steunt opvang vluchtelingen, maar in onze gemeente is geen geschikte locatie voor opvang).
Stichting dorpshuis heeft met ons plannen besproken over nieuwbouw dorpshuis.

Vrijwilligers benaderd voor opknappen van de banken (dit is opgestart).

Ook hebben we nog de volgende bijeenkomsten georganiseerd:
1 maal op 2 november 2015 hebben we een evaluatie vergadering vlomarkt met onze vrijwilligers gehouden in het dorpshuis.

23 december hebben we na aanleiding van inbraak op de Veneburen een informatie avond inbraakpreventie in het dorphuis georganiseerd.

In december hebben we onze vrijwilligers verrast met een kleine attentie.
Januari 2016 hebben we onze leden benaderd met een verzoek of de contributie via een machtiging mag lopen. Ook hebben we inwoners die nog geen lid waren bezocht en een attentie aangeboden (boekje 600 jaar Makkinga) en tevens gevraagd of ze lid wilden worden.
Het is een positief jaar geweest en graag willen we zo verder gaan.
Uw inbreng en hulp is belangrijk. We gaan samen voor een leefbaar, levendig dorp Makkinga

Reny Driessens,
secretaris