Jaarverslag dorpsbelang Makkinga, 23 maart 2017- 11 april 2018

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Kees Gorter, voorzitter
Hotze Punter, penningmeester,ledenadministratie,vlomarkt
Lammie Kragt, beheerder website.
Jan Zwaga, vlomarkt, hertenkamp
Anneke Kromkamp, lid
Wisse Veenstra, lid
Reny Driessens, secretariaat, vlomarkt

Het afgelopen jaar hebben we 10 keer als bestuur vergaderd.
Punten die aan de orde kwamen zijn o.a. geweest:
Organisatie Vlomarkt: Dit jaar hebben we 9 keer een markt georganiseerd. Dankzij een grote groep enthousiaste vrijwilligers kunnen we ook dit jaar terugzien op een aantal geslaagde markten. Gelukkig zien we de terugloop (mits de weergoden meewerken) van deelnemers en bezoekers  stabiliseren. Hierbij bewandelen we ook graag de nieuwe wegen in de sociale media om de markt onder de aandacht van de mensen te brengen. Wist u dat onze Vlomarkt Facebook ten tijde van de markt bijna 10.000 keer wordt bekeken.  En dat er op onze Website www.dorpmakkinga veel informatie over de markt, maar ook over tal van andere activiteiten in Makkinga te vinden is. Aandacht blijft er voor lege plekken op de markt. Dit wordt ieder jaar besproken op de evaluatie avond met vrijwilligers vlomarkt en hier wordt blijvend hard aan gewerkt. Er is een nieuwe vergunning aangevraagd en toegewezen. Dit moet nu ieder jaar in oktober geregeld worden. Er is weer een groenteboer gekomen. Onze telefonische bereikbaarheid is verbeterd en er zijn nieuwe visite kaartjes uitgedeeld. Het reglement is opgefrist en onder de standhouders verspreid en op de site gezet. Ook zijn er nieuwe flyers verspreid. De toiletwagen heeft een nieuwe plek gekregen.
Bloembakken: zijn het hele jaar door opnieuw gevuld met seizoenbloeiers.
Hertenkamp: er is dit jaar hard gewerkt bij het hertenkamp. Een groot deel van de subsidies zijn binnen en er staat inmiddels een gloednieuw hek om heen. Ook is er veel gesnoeid. Veel vrijwilligers en leden van Dorpsbelang hebben de handen uit de mouwen gestoken. Helaas was het weer spelbreker. Een nat najaar en nog een koude periode hebben het werk wat vertraagd. We hebben aandacht van de pers gehad en een bezoek van tv Fryslan.
Regio overleg MOLEN en OPO overleg: Makkinga,Olderberkoop,Langedijke,Elsloo,Nijeberkoop en Overleg Plaatselijke Belangen Ooststellingwerf. Aan de orde zijn o.a. geweest: *inzet caparisuren, *Bello”s* Plantsoen onderhoud en onkruid op stoepen en wegen. *Belijning en Bermverharding, vervanging Kunstwerk P. Hiemstra. *plaatsing Mader beeld op Brink.
We moeten als DB en Molen overleg vaststellen dat het verkeer door de dorpen blijft toenemen. Ondanks of dankzij de N381. De gemeente heeft toegezegd inzage te geven in verkeerstromen. (voorjaarsleden vergadering 2018).
Woningbouw:Ons dorp is als u naar de huizenmarkt kijkt erg in trek, er zijn op dit moment weinig huizen te koop en wat te koop staat wisselt vrij snel van eigenaar. Voor ons toch een goed argument om richting gemeente en het MOLEN overleg  te blijven aandringen om mogelijkheden te blijven scheppen voor nieuwbouw in de kleine dorpen. Daarnaast zijn we met de gemeente en via de gemeente met  woningbouw vereniging Actium in gesprek over de mogelijkheden en het toewijzingsbeleid van huurwoningen.
Stichting dorpshuis: bijeenkomsten bijgewoond over vormgeving en bezetting nieuwe ontmoetingsruimte.

Ook hebben we nog de volgende bijeenkomsten/activiteiten georganiseerd.
Op  30 nov. 2017 hebben we een evaluatie vergadering vlomarkt gehouden  met onze vrijwilligers.
November en december 2017 hebben we een aantal leden benaderd met het vraag of de contributie via een machtiging mag lopen. Ook hebben we nieuwe inwoners een bezoek gebracht en een attentie aangeboden (boekje 600 jaar Makkinga) en tevens gevraagd of ze lid wilden worden.
In december hebben we onze vrijwilligers verrast met een kerstbrood en bonbons.
Vrijwilligersavond met een kwis gehouden op 25 maart 2018.

Het is een  jaar van doorpakken geweest en wij willen graag zo verder gaan.
Uw inbreng en hulp wordt zeer gewaardeerd.

Reny Driessens,
Secretaris