Jaarverslag Dorpsbelang Makkinga,
11 april 2018 tot 21 maart 2019

Het bestuur bestaat uit de volgende leden,
Kees Gorter: voorzitter, regio overleg/OPO
Hotze Punter: penningmeester, ledenadministratie, vlomarkt, werkgroep verkeersveiligheid
Lammie Kragt: beheerder website, regio overleg/OPO
Jan Zwaga: vlomarkt, hertenkamp
Anneke Kromkamp: lid, bloembakken
Wisse Veenstra: lid, regio overleg/OPO
Reny Driessens: secretariaat, vlomarkt, werkgroep verkeersveiligheid

Het afgelopen jaar hebben we 10 keer als bestuur vergaderd.
Punten die aan de orde kwamen zijn o.a. geweest:
Organisatie Vlomarkt
Dit jaar hebben we 9 keer een markt georganiseerd. Ook dit jaar hebben onze vrijwilligers zich weer enthousiast ingezet. De toilet wagen is opgeknapt. Ondanks een prachtige zomer hebben we pech gehad met het weer/weersberichten . Dit heeft gezorgd dat niet alle markten druk bezocht werden en er ook niet iedere markt geld is opgehaald. De markt is compacter geworden. Tijdens de bouw van het nieuwe dorpshuis hebben een paar van onze vaste standhouders een andere plek gekregen voor het dorpshuis. Op de markt in juni heeft Crescendo gezorgd voor muzikale noot. Aandacht blijft er voor lege plekken op de markt. Dit wordt ieder jaar besproken op de evaluatie avond met vrijwilligers vlomarkt en hier wordt blijvend hard aan gewerkt. Er is voor 2019 weer een vergunning aangevraagd en toegewezen. We zijn druk aan het zoeken naar mogelijkheden om meer bezoekers naar onze markt te krijgen. Zoals vorig jaar in het verslag al heeft gestaan, maken we gebruik van facebok, flyers, advertenties, etc.

Bloembakken
worden het hele jaar door gevuld met bloemen passende bij het seizoen.

Hertenkamp
Er is dit jaar hard gewerkt bij het hertenkamp. Alle subsidies zijn binnen en er staat inmiddels een gloednieuw hek om heen. Ook is er veel gesnoeid en deze zomer heeft een ieder kunnen genieten van de bloei van het wildmengsel, Veel vrijwilligers en leden van Dorpsbelang hebben de handen uit de mouwen gestoken. Helaas was het weer spelbreker. Een nat najaar en nog een koude periode hebben het werk wat vertraagd. We hebben aandacht van de pers gehad en een bezoek van tv Fryslan. Indien de financiën het toe laten komt er nog een hokje voor het hooi en krijgen de allerjongste een speeltoestel.

Regio overleg MOLEN en OPO overleg
Molen: Makkinga, Oldeberkoop, Langedijke, Elsloo, Nijeberkoop
OPO: Overleg Plaatselijke belangen Ooststellingwerf.
De volgende punten zijn aan de orde geweest
* Verbeteren sociale leefbaarheid in de dorpen, inclusief financiële aspecten.
* Besluitvorming in 2018 inz. uitvoeringszaken Fonds 2018-2021.
* Stand van zaken dorpsgesprekken. Wij hebben als DB Makkinga aan gegeven om voor ons dorp nog even te wachten (dit i.v.m. bouw nieuwe dorpshuis en gezondheidscentrum).
* We bespreken de brief die de Gemeente aan de voormalige papier ophalende verenigingen heeft verstuurd inz. de afbouw van de in 2013 -2018 uitbetaalde subsidies, terwijl OMRIN sinds 2013 de inzameling verzorgt.De dorpen betreuren het feit dat het opgebrachte geld niet meer bij de verenigingen in de dorpen terecht komt.
* terugkomende punten : bermonderhoud, snelheid wegen, woningbouw/toewijzing huurwoningen, glasvezel.

Werkgroep Verkeerveiligheid
Wemeweg en Bercoperweg/Grindweg
Bijeenkomsten bijgewoond om samen met school en Gemeente te komen toteen goed plan om de snelheid in en om ons dorp te verminderen. Samen met DB Oldeberkoop en Nijeberkoop een voorstel gemaakt voor aanpassingen Bercoperweg en Grindweg. Dit gecommuniceerd via de Kermobri.

Kunstwerk P. Hiemstra
Samen met de Gemeente wordt er nagedacht hoe we subsidie kunnen krijgen voor nieuw kunstwerk plek oude melkfabriek.

Glasvezel
Inwoners informatie over glasvezel aangeboden en DB heeft gestimuleerd dat een ieder zich aan wil melden.

Koninklijke onderscheiding
Een lintje voor Hotze Punter
Hotze Punter werd donderdag 26 april “ontvoert” naar het Gemeentehuis. Toen hij die ochtend daar aankwam om te vergaderen, werd hij verrast met een lintje. Dit kreeg hij voor jaren trouwe dienst voor al zijn vrijwilligerswerk in ons dorp, o.a. marktmeester vlomarkt, penningmeester Dorpsbelang, penningmeester
Stichting dorpshuis, penningmeester Streekgemeente Friesland End,  financiële administratie van de kerkenraden,  administrateur van de begraafplaats van Makkinga.

Andere bijeenkomsten en activiteiten
Ook hebben we nog de volgende bijeenkomsten/activiteiten georganiseerd.
Vrijwilligersavond  23 maart 2018
Ledenvergadering  11 april 2018
Op 26 april 2018, n.a.v. Koninklijke onderscheiding, een feestje voor Hotze georganiseerd met familie, bekenden en vrijwilligers, in het dorpshuis.
Op 30 oktober 2018 hebben we een evaluatie vergadering vlomarkt gehouden  met onze vrijwilligers.
In november en december 2018 hebben we gezorgd dat de contributie binnen kwam en nieuwe inwoners en een bezoekje gebracht en verrast met het boekje 600 jaar bestaan Makkinga. Tevens gevraagd of ze lid wilden worden van Dorpsbelang Makkinga.
In december 2018 hebben we onze vrijwilligers verrast met een kerstbrood en bonbons.
De vrijwilligersavond 2019  zal worden gehouden op 24 maart 2019.

Het is een  jaar van doorpakken geweest en wij willen graag zo verder gaan.
Uw inbreng en hulp hierbij wordt zeer gewaardeerd.

Reny Driessens,
Secretaris