Oproep:
Mocht u willen huren, kopen of bouwen in Makkinga, laat het weten aan Dorpsbelang Makkinga.
We roepen u op om dit kenbaar te maken bij Dorpsbelang Makkinga, om een vuist te kunnen maken naar de gemeente. Zo hopen we medewerking van de gemeente te krijgen, zodat er in onze mooie dorp weer huizen gebouwd kunnen worden.
U kunt dit melden op info@dorpmakkinga.nl