N.a.v. de voorlichtingsavond heeft Dorpsbelang Makkinga een brief naar de gemeente geschreven:
Aan het College van B&W Ooststellingwerf Postbus 38  8439 AA Oosterwolde
Plaatselijk Belang Makkinga heeft n.a.v. de voorlichtingavond zonnepanelen van 23 nov. 2016  te Donkerbroek de volgende opmerkingen/inspraakreacties

  • Plaats zonnepanelen (Wemeweg) is bestemd voor woningbouw. Dit willen we graag zo houden.
  • Wij zijn niet tegen het plaatsen van zonnepanelen, maar niet op deze locatie.
  • Indien er in ons dorp een andere locatie gezocht wordt, zouden we graag de financiële opbrengst niet in algemene middelen willen, maar dat deze ten goede komt aan eigen dorp.
  • Voorlichting was duidelijk.
  • Graag wel voorlichting geven in eigen dorp.
  • Misschien nogmaals een voorlichting geven in Makkinga.

Met vriendelijke groet,
Namens Dorpsbelang Makkinga
De voorzitter,          Kees Gorter
Secretaresse          Reny Driessens

De reactie van de gemeente was dat ze de opmerkingen van Dorpsbelang Makkinga meenemen in het vervolgproces.
De gemeente heeft nu laten weten dat er geen zonnepanelen in Makkinga worden geplaatst.