Dorpshuis Makkinga onderzoekt mogelijkheden zorgsteunpunt.
MAKKINGA Enkele weken geleden kwam het verzoek binnen van de plaatselijke huisarts of het  mogelijk was de dokterspraktijk voort te zetten in het dorpshuis.  Het bestuur van het dorpshuis wil dat graag onderzoeken maar denkt daarbij vooral aan een volwaardig zorgsteunpunt. In dit zorgsteunpunt moet niet alleen plaats zijn voor de huisarts, maar ook voor bijvoorbeeld een fysiotherapeut, een pedicure, een kantoor voor thuiszorg en andere zaken. Ook wil het bestuur onderzoeken of er draagvlak is voor een project in het kader van vrijwillige thuiszorg.

Meerwaarde
Juist in het bij elkaar brengen van alle gewenste zorgfuncties in het dorpshuis van Makkinga ziet het bestuur een grote meerwaarde. Afgelopen vrijdag is het idee besproken met wethouder de Boer van de gemeente Ooststellingwerf. Hij kan zich volledig vinden in het idee en zal het ook waar mogelijk steunen. Ook de meest betrokken organisaties zijn inmiddels geïnformeerd. De komende weken zal er overlegd worden met de verschillende gebruikers van het dorpshuis. Daarna wordt het plan verder uitgewerkt en voorgelegd aan alle betrokkenen en de inwoners van Makkinga. De voortgang van het project is straks te volgen op de in ontwikkeling zijnde website van het dorpshuis www.dorpshuismakkinga.nl.

bron: De Woudklank