Bezoek nieuwe burgemeester Jack Werkman

Bezoek nieuwe burgemeester Jack Werkman

Op vrijdag 16 juni hebben we onze nieuwe burgemeester, Jack Werkman, mogen ontvangen in Makkinga. We hadden een mooie rondleiding voor hem samengesteld door het dorp. We zijn begonnen in het dorpshuis Grietenijhûs, daarna hebben we een bezoek gebracht aan de...
Jaarverslag 2022 Dorpsbelang

Jaarverslag 2022 Dorpsbelang

Jaarverslag Dorpsbelang 2022 Makkinga 3 mei 2022 – 30 maart 2023   Het bestuur bestaat uit de volgende leden: Kees Gorter: voorzitter, regio overleg/OPO, omgevingsvisie, contacten vrijwilligers Hotze Punter: penningmeester, ledenadministratie, vlomarkt,...
Dr. Poolbos opschonen

Dr. Poolbos opschonen

Een grote groep vrijwilligers is bezig in het dr. Poolbos om alles rond de vijver op te schonen. Het vordert gestaag, zie de foto’s. Dorpsbelang is erg blij met al deze...
Onthulling nieuw kunstwerk

Onthulling nieuw kunstwerk

Wethouder Esther Verhagen heeft op zaterdag 19 juni jl. het nieuwe kunstwerk onthuld. Het monument is gemaakt voor de oude zuivelfabriek die op deze plaats stond vroeger. Het kunstwerk is gemaakt door Peter Hiemstra uit Oldeberkoop. Gelukkig was het mooi weer tijdens...
Vlomarkt Makkinga

Vlomarkt Makkinga

Vlomarkt Makkinga Van maart tot en met oktober wordt elke laatste zaterdag van de maand een openluchtmarkt georganiseerd, waar iedereen van alles kan kopen en/of te koop kan aanbieden. De marktmeesters zijn aanwezig op de marktdag vanaf 6.30 uur ’s morgens (aan...